Με Έμφαση στον Άνθρωπο

Δράσεις με Αντίκτυπο

Δράσεις2013 - 2023

Όλα τα προγράμματα στήριξης και ενδυνάμωσης, πηγάζουν αποκλειστικά από τους ίδιους τους ανθρώπους που συναντάμε στον δρόμο. Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται για να εξυπηρετούν τις άμεσες ανάγκες τους έτσι όπως τις έχει καταγράψει και αναλύσει η ομάδα Streetwork  της Emfasis Non-Profit.

217.665
Ώρες Εθελοντικής Εργασίας
3,192
Άτομα που Υποστηρίζονται ετησίως
334
Άμεσα Ωφελούμενοι
21
Προγράμματα Ανακούφισης
2.000+
Βάρδιες Μονάδων Κινητής Στήριξης
Κάνε Εγγραφή

Newsletter