Πρόγραμμα 3ης & 4ης Ηλικίας

2016-2022

Όνομα προγράμματος : Πρόγραμμα 3ης & 4ης ηλικίας
Περίοδος Υλοποίησης: 2016-2022
Γεωγραφική Κάλυψη: Αθήνα & Πειραιάς


Στόχος & Ωφελούμενοι: Στόχος είναι η κάλυψη αναγκών και η ολιστική επανένταξη ατόμων της 3ης & 4ης Ηλικίας, τα οποία πλήττονται από την οικονομική κρίση, αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό και είναι εγκαταλελειμμένα από τις οικογένειες τους, ζώντας μόνα ή όντας άστεγα ή σε «κατάσταση δρόμου».

Υπηρεσίες:

  • Δωρεάν υπηρεσίες σε ηλικιωμένους που χρήζουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχολογικής στήριξης, συμβουλευτικής αλλά και νομικής συμβουλής, εκπροσώπησης ή συνοδείας για θέματα υγείας και γραφειοκρατικές υποθέσεις,
  • Επανένωση με αγαπημένα πρόσωπα, προτροπή για έναρξη δραστηριοτήτων και τη χρήση νέων τεχνολογιών, συμβουλευτική για αποφυγή θυματοποίησης και ενίσχυση για βελτίωση παρακολούθησης υγείας.
  • Ολιστική Επανένταξη 3ης & 4ης Ηλικίας σε συνθήκες διαβίωσης δρόμου
  • Δημιουργία του ντοκιμαντέρ “Roofless Dreams” με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ενδυνάμωση των ωφελούμενων, ως αφηγητές των δικών τους ιστοριών


Χρηματοδότηση: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

Κάνε Εγγραφή

Newsletter