Με Έμφαση στην Συνεργασία

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Τι σημαίνει για εμάς η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;

Στην Emfasis Non-Profit πιστεύουμε στον Θετικό Κοινωνικό Αντίκτυπο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Για το λόγο αυτό, προσβλέπουμε σε εταιρικές συνεργασίες βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη & τον σεβασμό. Επενδύουμε σε συμπράξεις με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τα κατάλληλα ανταποδοτικά οφέλη. Αντιλαμβανόμαστε τις προτεραιότητες με βάση την ταυτότητα και τη στρατηγική κάθε εταιρείας, γι’ αυτό και παραμένουμε ανοιχτοί στο διάλογο αναφορικά με το πως μπορεί κανείς να ενισχύσει το έργο μας.

Α. Διοργάνωση Δράσης Ευαισθητοποίησης για/με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας σας 

Μία διαδραστική εμπειρία, βασισμένη στις προσωπικές εμπειρίες των street workers της Οργάνωσης, όπου οι εργαζόμενοι σας θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά σε μία ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις σύγχρονες μορφές αστεγίας.

Το σκεπτικό της συγκεκριμένης δράσης είναι να επιτευχθεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε ζητήματα αστεγίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία. Επιτυγχάνεται η συμμετοχή μεγάλου αριθμού εργαζομένων, αλλά και η μέγιστη δυνατή κάλυψη του φαινομένου της αστεγίας.

Κάθε δράση ευαισθητοποίησης σχεδιάζεται με γνώμονα τις προτεραιότητες της εταιρείας.

Το κόστος της συμμετοχής αλληλεγγύης αναλαμβάνεται από την επιχείρηση  προκειμένου να μετουσιωθεί σε υλική στήριξη  για τον άστεγο πληθυσμό.

Η εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι μια δράση ευαισθητοποίησης ενδυναμώνει και κινητοποιεί τους συμμετέχοντες. Μάλιστα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν σε μια δράση ευαισθητοποίησης δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρέχουν εθελοντική βοήθεια στα πλαίσια συνεργασίας οργάνωσης - εταιρείας ή και να εμπλακούν σε νέες πρωτοβουλίες ΕΚΕ. 

Β. Υποστήριξη μέσω Στρατηγικά Σχεδιασμένων Προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Στην Emfasis Non-Profit παρέχουμε τη δυνατότητα υποστήριξης των δράσεων μας μέσω Στρατηγικά Σχεδιασμένων Προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πάντοτε σε συνάρτηση με τους τομείς ενδιαφέροντος του εκάστοτε συνεργάτη.

Τα Προγράμματα αυτά αποσκοπούν όχι μόνο στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για την ανακούφιση των ωφελουμένων μας αλλά και στην ενεργή συμμετοχή & κινητοποίηση των εργαζόμενων της εταιρείας μέσω πρωτοποριακών εθελοντικών προγραμμάτων.

Η υποστήριξη μπορεί να υλοποιηθεί είτε με χρηματική δωρεά είτε σχεδιάζοντας μία cause-related crowdfunding - awareness campaign. 

Γ. Προϊοντική Δωρεά 

Δ. Φιλοξενία Κουτιού Περισυλλογής Χρημάτων (Donation Box)

Η υποστήριξη των δράσεων μας μέσω των donation boxes που φιλοξενούνται σε καταστήματα και εταιρίες, αποτελεί έναν από τους ελάχιστους μηχανισμούς που διαθέτουμε για την άμεση και σταθερή διασφάλιση εσόδων για την βιωσιμότητα μας, δίνοντας στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα να προσφέρει όποιο χρηματικό ποσό επιθυμεί με έναν άμεσο και απλό τρόπο. Παράλληλα, δίνεται στην εταιρία η δυνατότητα να προβάλλει το κοινωνικό της πρόσωπο ανέξοδα αλλά ουσιαστικά. 

Η υποστήριξη των δράσεων μας μέσω των donation boxes που φιλοξενούνται σε καταστήματα και εταιρίες, αποτελεί έναν από τους ελάχιστους μηχανισμούς που διαθέτουμε για την άμεση και σταθερή διασφάλιση εσόδων για την βιωσιμότητα μας, δίνοντας στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα να προσφέρει όποιο χρηματικό ποσό επιθυμεί με έναν άμεσο και απλό τρόπο. Παράλληλα, δίνεται στην εταιρία η δυνατότητα να προβάλλει το κοινωνικό της πρόσωπο ανέξοδα αλλά ουσιαστικά. 

Ε. Οργάνωση Εκδήλωσης για υποστήριξη της Emfasis Non-Profit (πχ Bazaar, gala, κοπή πίτας κτλ)

Κάνε Εγγραφή

Newsletter