Γιατί και για ποιους

Άστεγος δεν θεωρείται μόνο εκείνος που διαβιεί αποκλειστικά στον δρόμο

Τι σημαίνει "Αστεγία" και ποιους αφορά;

Σύμφωνα με την Τυπολογία ETHOS της FEANTSA (European Federation of National Organisations working with the Homeless - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται με τους Αστέγους) το φαινόμενο της αστεγίας & της έλλειψης στέγης μπορεί να προσδιοριστεί & να αναλυθεί με βάση 4 κύριες εννοιολογικές κατηγορίες συνθηκών διαβίωσης & στέγασης:


1) Αστεγία

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα που ζουν στο δρόμο & σε χώρους έκτακτης ανάγκης (πχ θερμαινόμενες ή κλιματιζόμενες αίθουσες κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων)


2) Έλλειψη Στέγης

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα που: 

 • ζουν σε δομές αστέγων
 • φιλοξενούνται σε ξενώνες γυναικών 
 • διαμένουν σε κέντρα προσφύγων & μεταναστών 
 • αποχωρούν από Ιδρύματα 
 • λαμβάνουν χρόνια υποστήριξη 

3) Επισφαλής Στέγαση

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα που ζουν: 

 • σε επισφαλή κατοικία 
 • υπό την απειλή έξωσης
 • υπό την απειλή βίας 

4) Ανεπαρκής Στέγαση

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα που: 

 • ζουν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα
 • ζουν σε ακατάλληλα καταλύματα
 • διαμένουν σε χώρο με υπερβολικά μεγάλο αριθμό ατόμων

Στατιστικά Στοιχεία για την Ελλάδα

14.6%
του Εργατικού Δυναμικού της χώρας, ηλικίας 18 - 64 ετών, βιώνει σοβαρή Υλική & Κοινωνική Στέρηση (2022)
26.3%
του Συνολικού Πληθυσμού βρίσκονται σε Κίνδυνο Φτώχειας ή Κοινωνικού Αποκλεισμού (2022)
28.8%
του Συνολικού Πληθυσμού επιβαρύνεται υπερβολικά από το Κόστος Στέγασης (2021)  
6.4%
του Συνολικού Πληθυσμού, άνω των 16 ετών, δεν μπορούσε να καλύψει ανάγκες Ιατρικής Εξέτασης & Περίθαλψης (2021)
18.8%
του Συνολικού Πληθυσμού δεν μπορούσε να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό (2022)
7.7%
του Συνολικού Πληθυσμού είναι Μακροχρόνια Άνεργο (12+ μήνες) (2022)
28%
του Συνολικού Πληθυσμού διαμένει σε σπίτι με υπερβολικά μεγάλο αριθμό ατόμων (2022)
31.6%
των Νοικοκυριών αντιμετωπίζουν τουλάχιστον κάποια δυσκολία να τα βγάλουν πέρα σε μηνιαία βάση (2022)
83.9%
του Συνολικού Πληθυσμού αδυνατεί να καλύψει Έκτακτες αλλά Αναγκαίες Δαπάνες Αξίας έως 410 Ευρώ (2022)
12.5%
του Συνολικού Πληθυσμού ζει κάτω από Στέγη με Διαρροές (2022)
34.2%
του Συνολικού Διαθέσιμου Εισοδήματος αφιερώθηκε στην κάλυψη του Κόστους Στέγασης (2021)

Στην Emfasis Non-Profit δεν κάνουμε διακρίσεις. Είμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη.

Σήμερα, το δημογραφικό που εξυπηρετούμε συνίσταται κυρίως σε:

 • Άτομα που ζουν στο Δρόμο
 • Οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας
 • Μονογονεϊκές Οικογένειες που ζουν σε συνθήκες Επισφαλούς Στέγασης
 • Ηλικιωμένους (60+ ετών) με χρόνιες παθήσεις σε Αστεγία, Επισφαλή & Ανεπαρκή Στέγαση
 • Χρόνια Ανέργους
 • Πληγέντες από Ακραία Καιρικά Φαινόμενα & Φυσικές Καταστροφές
 • Κοινωνικά Ευάλωτους Νέους
Κάνε Εγγραφή

Newsletter