Διμερής Πρωτοβουλία

Όνομα προγράμματος: Διμερής Πρωτοβουλία
Περίοδος Υλοποίησης: 2023-2024
Γεωγραφική Κάλυψη: Αθήνα & Όσλο


Στόχος: Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών & τεχνογνωσίας , με εστίαση  στην ενδυνάμωση ετερόκλητων κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Μέσω δύο διαδοχικών  study trips, στο Όσλο και στην Αθήνα , σκοπός είναι η  διεύρυνση δεξιοτήτων των συμμετεχόντων επαγγελματιών, σχετικά με υπηρεσίες  ψυχοκοινωνικής υποστήριξης & ο σχεδιασμός κοινών προγραμμάτων ενδυνάμωσης.  Αυτό θα επιτευχθεί μέσω θεωρητικής επιμόρφωσης & κυρίως με την ενεργή συμμετοχή  σε δράσεις των συμμετεχόντων οργανισμών, με σκοπό την πρακτική εφαρμογή των  γνώσεων & άμεση επαφή με το πληθυσμιακό τους. Οι εταίροι αξιοποιώντας την ευκαιρία  δια ζώσης παρουσίας,θα εξερευνήσουν επίσης μελλοντικούς τρόπους διακρατικής  συνεργασίας. Η βιωματική εμπλοκή θα δημιουργήσει ένα πρόσφορο έδαφος, ώστε ο  κάθε συμβαλλόμενος να κατανοήσει καλύτερα το έργο των συνεργατών. 

Η διμερής πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Emfasis Non-Profit και εταίρους τις οργανώσεις Arvoll Gard και Aktive Kvinner i Bjerke.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizensfund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Κάνε Εγγραφή

Newsletter