Κινητές Μονάδες Στήριξης

2014-Σήμερα

Όνομα προγράμματος: Κινητές Μονάδες Στήριξης
Περίοδος Υλοποίησης: 2014 - Σήμερα
Γεωγραφική Κάλυψη: Αττική & Επιλεγμένες Περιοχές Πανελλαδικώς

Στόχος & Ωφελούμενοι: Κάλυψη μεγαλύτερου γεωγραφικού εύρους αλλά και αριθμού ωφελουμένων είτε κατά τη διάρκεια βαρδιών Streetwork είτε σε έκτακτα μέτρα.

Υπηρεσίες:

  • Κάλυψη άμεσων αναγκών ευπαθών και κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων εντός κι εκτός Αττικής 
  • Ανταπόκριση σε επισημάνσεις τρίτων 
  • Εξυπηρέτηση ωφελουμένων που λόγω προβληματών υγείας δεν μπορούν να μετακινηθούν 


Χρηματοδότηση: Πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Κάνε Εγγραφή

Newsletter