Με Έμφαση στον Άνθρωπο

Δράσεις με Αντίκτυπο

Δράσεις2013 - 2023

Όλα τα προγράμματα στήριξης και ενδυνάμωσης, πηγάζουν αποκλειστικά από τους ίδιους τους ανθρώπους που συναντάμε στον δρόμο. Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται για να εξυπηρετούν τις άμεσες ανάγκες τους έτσι όπως τις έχει καταγράψει και αναλύσει η ομάδα Streetwork  της Emfasis Non-Profit.

396.051
Ώρες Εθελοντικής Εργασίας
3.472
Άτομα που Υποστηρίζονται ετησίως
454
Άμεσα Ωφελούμενοι
28
Προγράμματα Στήριξης
2.700+
Βάρδιες Μονάδων Κινητής Στήριξης
Κάνε Εγγραφή

Newsletter