Πρόγραμμα Άμεσης Παρέμβασης

2015-2016

Όνομα προγράμματος: Πρόγραμμα Άμεσης Παρέμβασης 
Περίοδος Υλοποίησης: 2015-2016
Γεωγραφική Κάλυψη: Αθήνα

Στόχος & Ωφελούμενοι: Συνολική αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών αστέγων στους δρόμους της Αθήνας που χρήζουν άμεσης παρέμβασης

Υπηρεσίες:

 Οι εξουσιοδοτημένοι και πιστοποιημένοι χρήστες ειδική εφαρμογής, έστελναν την πληροφορία για τον άνθρωπο σε κατάσταση δρόμου στο Κέντρο Άμεσης Διαχείρισης (ΚΑΔ), που αξιολογούσε την πληροφορία και ανάλογα με το είδος επέμβασης, την κατέτασσε σε μία από τις τρεις κατηγορίες χειρισμού (παρέμβαση σε 8 ή 24 ώρες κι άμεση παρέμβαση)

Χρηματοδότηση: Emfasis Non-Profit

Κάνε Εγγραφή

Newsletter