Αλλάζοντας το Χθες

2015

Όνομα προγράμματος : Αλλάζοντας το Χθες
Περίοδος Υλοποίησης: 2015
Γεωγραφική Κάλυψη: Αθήνα 

Στόχος & Ωφελούμενοι: Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί η κοινωνική επανένταξη τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην ευρύτερη κοινωνία, πρώην χρηστών απαγορευμένων ουσιών, οι οποίοι βρίσκονται σε προγράμματα επανένταξης του ΚΕ.Θ.Ε.Α, ΟΚΑΝΑ και 18 Άνω.

Υπηρεσίες:

Πλήρη οδοντιατρική αποκατάσταση με στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμηση και σκοπό την εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος.

Κάνε Εγγραφή

Newsletter