12/15/2016

Δεσμός για τους Νέους: Νέο Βραβείο για την Emfasis

Η μακρόχρονη συνεργασία της EMFASIS με την οργάνωση ΔΕΣΜΟΣ, η οποία ξεκίνησε από την πρώτη σχεδόν μέρα της ίδρυσής μας, συνεχίζεται και φέτος εγκαινιάζοντας ένα νέο πρόγραμμα με την ονομασία ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ (DESMOS FOR YOUTH). Μέσω του προγράμματος αυτού, 15 νέες και νέοι εργάζονται για ένα χρόνο στους κοινωφελείς οργανισμούς της επιλογής τους, πολλαπλασιάζοντας στο μέγιστο τον αντίκτυπο της κοινωνικής τους προσφοράς.

Χάρη στο πρόγραμμα, η εθελόντριά μας, Μαριάννα Καλλιπολίτη, επιλέχθηκε να στελεχώσει την θέση της Υπεύθυνης Συνεργασιών και Διοίκησης Εθελοντών. Η συγκεκριμένη θέση στοχεύει αφενός στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασιών με άλλους φορείς, ώστε να καλυφθούν πιο σφαιρικά και ολοκληρωμένα οι διάφορες ανάγκες της ομάδας στόχου της EMFASIS και αφετέρου στη δημιουργία ενός δομημένου προγράμματος Διαχείρισης Εθελοντών, με απώτερους σκοπούς την καλύτερη αξιοποίηση του έμψυχου υλικού της οργάνωσής μας και την προώθηση της έννοιας του εθελοντισμού εν γένει.

Καθότι η κινητήριος δύναμη της EMFASIS είναι οι εθελοντές της, κρίθηκε απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στον σχεδιασμό αυτού του προγράμματος, και για το λόγο αυτό η Μαριάννα συμμετείχε σε δύο ολοήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια αναφορικά με την διαχείριση των εθελοντών. Αρχής γενομένης τον Ιανουάριο του 2016, η Μαριάννα, υποβοηθούμενη από όλη την οικογένεια της EMFASIS, με νέες ιδέες και πρωτοβουλίες, πέτυχε να αυξήσει τον αριθμό των ενεργών εθελοντών της EMFASIS κατά 20%, όπως και τον μέσο όρο χρονικής διάρκειας της εθελοντικής προσφοράς τους.

Μία θετική συνέπεια της θέσης που δημιουργήθηκε, μέσω του προγράμματος ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ, αποτελεί το γεγονός ότι ενισχύθηκε ο τομέας των συνεργειών μεταξύ της Emfasis και άλλων φορέων ή οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα. Συγκεκριμένα η EMFASIS ξεκίνησε επίσημη συνεργασία με την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ Άνθρωπος», όπως και με το περιοδικό δρόμου «ΣΧΕΔΙΑ», και έτσι το σύνολο των οργανώσεων με τις οποίες συνεργαζόμαστε πλέον αριθμεί περισσότερους από 10 φορείς.

Πρόσφατα, η Μαριάννα επισκέφτηκε το Λονδίνο ως εκπρόσωπος της EMFASIS για να συμμετάσχει σε μία Ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας και μελέτης σχετικά με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, υπό την αιγίδα της Volonteurope και του European Civic Forum.

Παράλληλα, η EMFASIS μπόρεσε να ανταποκριθεί καλύτερα σε αιτήματα εθελοντικής προσφοράς από το εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο καλύφτηκαν περισσότερες ανάγκες, τόσο σε έμψυχο όσο και σε άψυχο υλικό, παρέχοντας έτσι βοήθεια σε πιο πολλούς συνανθρώπους μας. Σημαντικές στιγμές ήταν οι επισκέψεις των σπουδαστών του Γερμανικού Πανεπιστημίου Hochschule Fulda, όπως και 40 φοιτητών Ψυχολογίας από το Ολλανδικό Πανεπιστήμιο Tilburg, οι οποίοι, μετά την ενημέρωσή τους πάνω στο ζήτημα της αστεγίας και τους τρόπους αντιμετώπισής του, συμμετείχαν σε δράσεις των Κινητών Μονάδων Στήριξης.

Στο link αυτό, μπορεί κανείς να ενημερωθεί περαιτέρω για το πρόγραμμα ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ και να αναζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες.
Ελπίζοντας να συνεχιστεί η καρποφόρα συνεργασία μας μελλοντικά, θα θέλαμε να δώσουμε θερμά ευχαριστήρια στον ΔΕΣΜΟΣ για την ευκαιρία απασχόλησης που προσέφερε στην Μαριάννα, και ως εκ τούτου, στην μεγιστοποίηση της προσφοράς της EMFASIS σε όσους μας χρειάζονται.

Κάνε Εγγραφή

Newsletter