We Continue Our Efforts and Outside Our Borders!

Η EMFASIS υλοποιεί δυναμικά τα εξής 3 κοινωφελή προγράμματα, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε «κατάσταση δρόμου»:

1. Mobile Support Unit (Κινητή Μονάδα Στήριξης)
2. Social Support Corner (Κοινωνική Γωνιά Στήριξης
3. Προσωρινή Στέγαση για Νέους σε μετακίνηση ή έλλειψη μόνιμης στέγης

Εκτός από τους ιδιώτες και φορείς, που βρίσκονται στο πλευρό μας από την στιγμή της ίδρυσής μας μέχρι και σήμερα, δύο άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες συνεχίζουν να μας στηρίζουν γνωστοποιώντας το έργο μας και συγκεντρώνοντας οικονομικούς πόρους για την πραγμάτωση του.

Η πρώτη είναι το GlobalGiving, ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, με έδρα τις Η.Π.Α., παρέχει μία διαδικτυακή πλατφόρμα crowdfunding με σκοπό την ανάρτηση και ενίσχυση κορυφαίων δράσεων ανθρωπιστικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Η συνεργασία μας ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015, σε μία εποχή που οι ραγδαίες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις της χώρας οδήγησαν στην δραματική αύξηση των πληθυσμών που βρέθηκαν σε κατάσταση αστεγίας στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Οι Προσπάθειές μας Συνεχίζονται και Εκτός Συνόρων - INT

Μέσα από ένα ειδικό αφιέρωμα στην πλατφόρμα του για το πρόγραμμά μας “Προσωρινή Στέγαση για Άστεγους Νέους”, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στο εξωτερικό ενημερώνονται καθημερινά για τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες συμπολίτες μας, ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα, έστω και από μακριά, να προσφέρουν στήριξη και αλληλεγγύη μέσα από το έργο και τα προγράμματα της EMFASIS.

Η δεύτερη έλαβε μέρος το καλοκαίρι του 2015, σε συνεργασία με την κυπριακή κοινότητα, Heart Cyprus και της καμπάνιας “Thank You Greece”, μία μοναδική ένδειξη αλληλεγγύης προς τον πληθυσμό στην Ελλάδα που βρέθηκε αντιμέτωπος με τραγικά προβλήματα επιβίωσης.

Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από την καμπάνια σε συνδυασμό με μία φιλανθρωπική εκδήλωση που πραγματοποίησε η κυπριακή κοινότητα, διατέθηκαν εξ’ ολοκλήρου στην ενίσχυση του Mobile Support Unit και του Social Support Corner της EMFASIS, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην ανακούφιση χιλιάδων συνανθρώπων μας, που διαβιούν στους δρόμους και βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και την αποξένωση.

Η συνεργασία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο σε κάθε μικρή ή μεγάλη προσπάθεια για αλλαγή. Η Emfasis επιθυμεί και επιδιώκει συμμαχίες και συνεργασίες με στόχο την πιο άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση αναγκών, γιατί ῾πάντα μαζί είναι καλύτερα῾.

EMFASIS continues with three social benefit programs, aimed at improving the living conditions of people who find themselves in transit or on a street situation (as they are called)

1. Mobile Support Units
2. Social Support Corner
3. Temporary Housing for Homeless Youth

Apart from the private organizations and individuals that are on our side since the beginning, two unique initiatives took also place.

The first one is GlobalGiving, a Non-Profit Organization, based in the U.S.A. that provides an online crowdfunding platform supporting worldwide projects from approved humanitarian organizations. Our collaboration started in June 2015, amidst the rapid socioeconomic developments in our country, that led to a dramatic increase of homelessness amongst people in transit or on the streets.

Οι Προσπάθειές μας Συνεχίζονται και Εκτός Συνόρων - INT

With a special mention on our Temporary Housing for Homeless Youth program through GlobalGiving, more and more people living overseas have the opportunity, not only to get regular updates regarding the difficult situation people in Greece face, but to also have a reliable and trustworthy channel to offer financial support and solidarity through Emfasis.

The second initiative was the cooperation with the Cypriot community “Heart Cyprus”, under the ‘Thank You Greece” campaign, a unique solidarity act towards the Greek people in need.

All of the proceeds collected in the campaign and during a fundraising event held by the Cypriot community, were dedicated entirely to equipping the Mobile Support Unit and the Social Support Corner of EMFASIS, thus contributing to the relief of thousands of fellow citizens below the poverty line.

Collaboration is the cornerstone of every effort, small or greater. Emfasis drives numerous synergies in order to achieve a direct and effective response towards the overall “needs” because we know “ together is easier”.

Scroll to Top