Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ενδυναμωτής

Κάλυψη βασικών εξόδων μετακίνησης ενός εθελοντή streetworker, καθ’ όλη την διάρκεια των ετήσιων δράσεων μας.

*Γιατί να διαλέξω την ενδυνάμωση ενός εθελοντή: Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης μας σε περιβαλλοντικά θέματα προτρέπουμε τους εθελοντές μας να χρησιμοποιούν κυρίως τα μέσα μαζικής μεταφοράς ακόμα και για τις δράσεις μας σε δυσπρόσιτες περιοχές και σε αντίξοες πολλές φορές συνθήκες, κάτι το οποίο καλύπτουν με δικά τους έξοδα για να προσφέρουν καθημερινά τον πολύτιμο χρόνο τους. Με αυτό το ποσό διευκολύνεις την δράση τους και μειώνεις την ρύπανση του περιβάλλοντος με άμεσο τρόπο.

Εμψυχωτής

Ολική κάλυψη εξόδων μετακίνησης και τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τις διάφορες δομές για το εκάστοτε περιστατικό. Αυτό εξασφαλίζει δύο απαραίτητα εργαλεία καταλυτικά στην ανακούφιση των ωφελούμενους μας, υπό αντίξοες και απρόβλεπτες συνθήκες.
 

Γιατί να διαλέξω την εμψύχωση ενός εθελοντή: Στο πεδίο της δράσης, οι εθελοντές μας χρειάζεται πολλές φορές να επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας αλλά και με κοινωνικές δομές ώστε να μεταβιβάσουν αιτήματα των ωφελούμενων μας, καθώς και να αντιμετωπίσουν επείγοντα περιστατικά. Αυτό μέχρι και σήμερα πραγματοποιείται με έξοδα δικά τους. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθάς και στην μετακίνηση αλλά και στην ενδεχόμενη επικοινωνία του με τον εκάστοτε φορέα για την διευκόλυνση του συνανθρώπου μας.

Υποστηρικτής

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Emfasis, την συμμετοχή του σε μηνιαίες πρακτικές εκπαιδεύσεις ασφάλειας, μεθοδολογίας streetwork και πρώτων βοηθειών.
 

*Γιατί να διαλέξω την ενδυνάμωση ενός εθελοντή: Οι εθελοντές μας καλούνται να επιλύσουν κατά την διάρκεια της βάρδιας τους περιστατικά τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης και να εργαστούν ακούραστα υπό απρόβλεπτες συνθήκες. Με αυτό το πρόγραμμα μπορείς να χρηματοδοτήσεις τόσο τα έξοδα μετακίνησης, επικοινωνίας, όσο και ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδεύσεις ασφαλείας & streetwork στο πεδίο δράσης, για να βοηθήσει το μέγιστο αριθμό περιστατικών.

Ανάδοχος

Ως ανάδοχος εθελοντή, προσφέρετε ένα ολιστικό πακέτο κάλυψης των εξόδων μετακίνησης, επικοινωνίας με την Emfasis καθώς και πρόγραμμα κατάρτισης του μέσω vocational και soft skills training.
 

*Γιατί να διαλέξω την αναδοχή εκπαίδευσης ενός εθελοντή: Οι εθελοντές της Emfasis αφιερώνουν καθημερινά με αφοσίωση & συνέπεια καθημερινά, το χρόνο τους και το ψυχικό τους απόθεμα στην στήριξη συνανθρώπων μας σε ανάγκη. Κίνητρο τους: η ικανοποίηση της συνεισφοράς. Θεωρούμε πως τα παραδείγματα που αντλούμε από την “υπέρ-προσφορά” τους, είναι άξια αναγνώρισης και εξαίρετα πρότυπα της ελληνικής κοινωνίας. Ο οργανισμός που θα αναγνωρίσει το εξαίρετο έργο ενός εθελοντή, θα είναι σε θέση να αναδείξει μαζί με τον εθελοντή και την κοινωνική του ευαισθησία.

Χρηματοδότησε ένα πρόγραμμα ή δράση της Emfasis Foundation

Κόστος: καθορίζεται μετά από σχετική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε προγράμματος και τους διαθέσιμους πόρους.

Παρέχεται από την EMFASIS: επίσημη απόδειξη δωρεάς & αναφορά προόδου του έργου με μετρήσιμα αποτελέσματα και στατιστικά στοιχεία.

Με την ολοκλήρωση λαμβάνετε πλήρη αναφορά του προγράμματος, καθώς και επίσημο πιστοποιητικό ανάδοχου προγράμματος ή δράσεως (CERTIFICATION OF DONOR )

*Γιατί να χρηματοδοτήσω δράση του Emfasis Foundation: Η Emfasis δεν λαμβάνει κανενός είδους χρηματοδότηση από κρατικούς ή δημόσιους οργανισμούς. Η φύση λειτουργίας της Emfasis, την καθιστά έμπειρη στο σχεδιασμό & υλοποίηση αποτελεσματικών, στοχευμένων δράσεων. Ο τρόπος λειτουργίας της Emfasis διακρίνεται από απόλυτη διαφάνεια, που εξασφαλίζει ένα περιβάλλον ειλικρινούς και αποτελεσματικής συνεργασίας με τους δωρητές μας.